Consenso per i cookie

CITROËN CARSTORE PRO
Gebruiksvoorwaarden van de website

1. INLEIDING

Het bezoek aan en het gebruik van de website https://carstore.citroen.nl/professional/home (hierna te noemen de "Website") zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke wetten en regelgeving gebonden. Door de Website te bezoeken gaat de internetgebruiker dan ook volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Automobiles Citroën S.A. (hierna te noemen "Automobiles Citroën") en haar filialen behouden zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden en delen van de Website zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of te actualiseren. Elke keer dat de internetgebruiker de Website bezoekt, worden deze wijzigingen hem opgelegd.


2.PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Op de Website kunnen de gebruikers (hierna te noemen "Gebruikers") een overzicht bekijken van de voor de verkoop beschikbare nieuwe auto's bij de deelnemende verkooppunten van het Citroën-netwerk in Nederland. De Gebruiker kan een auto selecteren en een pagina met uitgebreide informatie over de desbetreffende auto openen. Deze pagina bevat een afbeelding van het geselecteerde model. De Gebruiker wordt erop gewezen dat deze afbeelding slechts een voorbeeld is en dat deze dus niet exact overeen hoeft te komen met de geselecteerde auto, de technische gegevens, de uitrusting en de eventuele opties van de auto.Als de Gebruiker geïnteresseerd is in een nieuwe auto van het merk Citroën uit de voorraad van het geselecteerde verkooppunt, vult de Gebruiker het digitale formulier voor de desbetreffende auto in. Hij kan vervolgens de op dit formulier ingevulde gegevens bevestigen en het formulier versturen naar het geselecteerde verkooppunt om de procedure voort te zetten. Het versturen van het formulier staat niet gelijk met het reserveren van de auto. Het verkooppunt neemt vervolgens binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact op met de Gebruiker.


3. PUBLICATIE EN HOSTING

De homepage wordt gepubliceerd door AUTOMOBILES CITROËN S.A., een naamloze vennootschap met een eigen vermogen van 16.000.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in PARIJS (17e arrondissement) - Immeuble Colisée Rue Fructidor. Deze vennootschap is geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés (Franse equivalent van de Nederlandse Kamer van Koophandel) van Parijs onder nummer B 642 050 199. Contact : Citroën klantenservice, op https://www.citroen.nl/citroen/contact.htm staan de contactgegevens.

HOSTING :

PSA Peugeot Citroën;
Centre Technique d'Achères
Rond Point Jenatzy
78300 Poissy (Frankrijk)

4. COOKIES

De Gebruiker wordt erop gewezen dat de Website gebruikmaakt van cookies. Dat zijn bestanden die via de webbrowser op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen om het browsen op de Website te vergemakkelijken en om gegevens met betrekking tot het bezoek van de Website te kunnen verzamelen. Cookies bevatten nooit persoonlijke informatie. De Gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen via de instellingen van zijn webbrowser in het menu "Extra" in de taakbalk.


5. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Automobiles Citroën attendeert de Gebruikers van de Website op het volgende:

1. Dat veel onderdelen worden beschermd:


2. Dat deze onderdelen het eigendom zijn van Automobiles Citroën of van derden die Automobiles Citroën het recht hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken.

Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of verkoop, door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën, op straffe van vervolging voor schending van auteursrechten en/of beeld- en modelrechten en/of merkrechten.


6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Website kan worden bezocht zonder dat de Gebruiker zich hoeft te identificeren of andere persoonsgegevens hoeft in te vullen. Met betrekking tot de persoonsgegevens die de Gebruiker zou kunnen doorgeven en overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens, wordt de Gebruiker erop gewezen dat:


7. HYPERLINKS

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Automobiles Citroën of haar filialen. Automobiles Citroën of haar filialen kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Website verbonden zou blijken te zijn door middel van hyperlinks of wat voor andere verbinding dan ook.


8. VEILIGHEID

De Gebruiker dient voor wat betreft het gebruik dat hij van de Website maakt, zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot computerstoringen die de werking van de Website of de diensten waarmee de Website in verbinding staat, kunnen beïnvloeden. De Gebruiker belooft met name uitsluitend betrouwbare informatie of gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de Website of de diensten waarmee de Website in verbinding staat, niet kan beïnvloeden.Het gebruik dat wordt gemaakt van de Website of diensten waarmee de Website in verbinding staat, moet voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale regelgeving, mag de rechten van derden niet schenden en mag op geen enkele wijze schade toebrengen aan Automobiles Citroën of haar filialen.


9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Bovendien zijn de Gebruikers zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Website. Automobiles Citroën, haar filialen en de leden van het netwerk kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, die direct of indirect het gevolg is van gebruik van de Website of sites die met de Website zijn verbonden. De Gebruiker wordt erop gewezen dat bepaalde producten of diensten die op de Website zijn vermeld in sommige landen aan bepaalde regels gebonden of zelfs verboden kunnen zijn. De Gebruiker moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar hij zich bevindt het bekijken van de Website toestaat.


10. TOEPASSELIJK RECHT

De Website en deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. Ieder geschil over het functioneren van de Website zal uitsluitend worden beoordeeld door rechterlijke bevoegdheden in Amsterdam, Nederland.


We adviseren u om de laatste versie van uw browser te downloaden. Zo kunt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden van Citroën Carstore: